VACCINATION KATT

Bor du i Norra Stockholm som Solna, Hässelby eller Bromma du välkommen att vaccinera din katt på vår djurklinik i Barkarby!

Skydda din katt från sjukdomar med vaccination

 

Att låta sin katt vaccineras innebär att man ger den ett optimalt skydd mot sjukdomar den annars kan råka ut för. Det vi vanligtvis vaccinerar våra katter mot i Sverige är kattpest och kattsnuva  

 

När bör man vaccinera sin katt?

Precis som att våra barn bör vaccineras mot vissa saker, vid vissa åldrar, så bör även kattungarna följa ett så kallat vaccinationsprogram. Kattungar vaccineras mot kattpest och kattsnuva första gången vid 8 veckors ålder och skall sedan vaccineras igen vid 12 veckors ålder.

Dessa vaccinationer ”boostras” sedan efter ett år och sedan med jämna mellanrum på 1 eller 3 år (prata med er veterinär om vad som är lämpligt för just er katt och dess levnadsförhållanden).

Vaccination mot Kattpest
Kattpest orsakas av ett parvovirus och är en mycket smittsam, och ofta dödlig, sjukdom som kan drabba katter i alla åldrar. Parvoviruset sprids genom kontakt med smittade katter, och främst via urin och avföring. Inkubationstiden (tiden från smitta till uppvisande av symtom) är 4-6 dagar och viruset kan leva kvar i upp till en och en halv månad efteråt i kattens avföring.

Symtomen för sjukdomen bryter ofta ut plötsligt och kan vara t.ex. hög feber, aptitlöshet, slöhet, diarré och kräkningar. Om detta fortgår utan vård kan detta snabbt leda till döden pga. uttorkning. Viruset attackerar och förstör också kroppens immunsystem genom att påverka de vita blodkropparna. Därför kan katterna också få svåra komplikationer eftersom immunförsvaret satts ur spel.

Eftersom detta är en allvarlig sjukdom, som dessutom är mycket motståndskraftigt och kan överleva i miljön under lång tid, bör både inne- och utekatter i Sverige vaccineras för att undvika sjukdom.

 

Vaccination mot Kattsnuva
Kattsnuva är ett samlingsnamn för infektioner i kattens luftvägar med symtom liknande en mänsklig förkylning, såsom nysningar, nedsatt aptit och feber och ibland även hosta, snuva, andningsproblem, ögoninfektioner och sår i munhåla och svalg. Sjukdomen orsakas oftast av herpesvirus eller calicivirus och kan drabba katter i en kronisk form, då de kan bli smittbärare under längre perioder. Oftast har dessa katter inga symtom själva, men smittar andra under tiden de bär på det.

Kattsnuva drabbar i första hand yngre katter och kan i vissa fall vara dödlig. Herpesviruset kan orsaka dräktiga katter spontanmissfall eller missbildade foster, och de kattungar som smittats under sin första levnadsvecka, eller i livmodern, dör ofta. Sjukdomsutbrott och spridning är vanligare i stora kattsamlingar

Eftersom detta kan vara en allvarlig sjukdom, som ofta smittar unga djur bör både inne- och utekatter i Sverige vaccineras för att undvika sjukdom.

Klicka här för priser 

Våra priser för vaccination