VACCINATION HUND 


Vi vaccinerar din hund mot valpsjuka, parvovius, HCC-smittsam leverinflammation och kannelhosta!

Att låta sin hund vaccineras innebär att man ger den ett optimalt skydd mot sjukdomar den annars kan råka ut för. Det vi vanligtvis vaccinerar våra hundar mot i Sverige är valpsjuka, parvovirus, HCC-smittsam leversjukdom samt kennelhosta.  

När ska man vaccinera sin hund?


Valpar vaccineras vid 8 samt 12 v ålder. Sedan ger man en ytterligare dos vid 1 års ålder. Kennelhosta vaccinerar man mot årligen och parvo, valpsjuka samt HCC vart tredje år. Hunden ska vara frisk vid vaccinationstillfället så att skyddet blir så fullgott som möjligt. Rådgör med oss om du känner dig osäker på just din hunds vaccinationsintervall.

Vaccinera hunden mot Valpsjuka


I dagsläget i Sverige är risken för smitta mycket låg men det är ändå starkt rekommenderat att alla friska hundar vaccineras mot valpsjuka. Till skillnad från vad ordet säger så kan valpsjuka drabba även vuxna hundar. Om hunden är smittad uppvisar den symptom så som kräkning, diarre´, feber samt ofta även sekretflöde från nos och ögon. Valpsjuka är en luftburen smitta som sprids med luften via andningsvägarna. Även smitta genom munnen samt direktkontakt med smittade djur eller dess föremål förekommer. Inkubationstiden är 3-6 dagar. Valpsjuka kan ej smitta till människor.

 

Vaccinera din hund mot Parvovirus för att undvika allvarliga följdsjukdomar


Parvovirus är en mycket smittsam virussjukdom som ger kraftiga diarreér samt kräkningar. Drabbade djur blir till följd av detta väldigt uttorkade och får kraftiga vätskeförluster vilket i sin tur kan leda till allvarliga följdsjukdomar. Både unga samt vuxna djur kan drabbas men unga valpar är mest känsliga. Viruset sprids via avföring och andra hundar kan i sin tur bli smittade. Inkubationstiden är ca 3-14 dagar. Parvoviruset är ett väldigt motståndskraftigt virus som är svårt att få bukt med. Som djurägare kan man vara bärare av viruset genom att tex ha trampat i smittad avföring. Människor blir dock ej sjuka av viruset.

 

HCC-smittsam leverinflammation


HCC är ett virus som kan ge allvarliga skador på levern samt kroppens slemhinnor. Symtomen är hög feber, ökad törst, sekret eller blod från ögon , nos eller slemhinnor. Viruset sprids genom kontakt med smittad hunds avföring och urin. Hundar kan även smittas indirekt genom att komma i kontakt med tex matskålar eller annan utrustning som varit i kontakt med smittad hund. Inkubationstiden är ca 4-7 dagar men en smittad hund kan utsöndra viruset från urin i upp till ett år. Människor smittas ej.

 

Kennelhosta hund - Vaccinera för att undvika viruset


Kennelhosta orsakas av virus och kan drabba hundar i alla åldrar. Kennelhosta är sällan livshotande för våra hundar utan de flesta tillfrisknar av sig själva efter ca 1-2 v. Nedsatta individer eller mycket unga eller gamla hundar kan drabbas värre och  få tex. lunginflammation till följd. Om du misstänker att din hund drabbats av kennelhosta ska du inte låta den träffa andra hundar då det är en luftburen smitta. En hund med kennelhosta får en karakteristiskt torr hosta som ofta uppkommer efter vila eller vid ansträngning. Många gånger kan en hostattack efterföljas av en kräkning med skum. De hundar som behöver uppsöka veterinär för sin kennelhosta är de som slutar äta, får hög feber eller blir allmänt nedsatta. Kennelhosta smittar ej till människa.
 

Klicka här för priser