VI SOM JOBBAR PÅ BARKARBY DJURAKUT

Tina Knutas -
VD

Leg. djursjukskötare
Examen SLU 1996, specialintressen: anestesi och smärtlindring.

Annica Westlund - veterinär

Leg vet 1997 SLU Uppsala med specialkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2003.
Brett intresse för mjukdelskirurgi, medicin och tandvård.

Anna Jönsson Bergstedt - djursjukskötare

Leg djursjukskötare 
Kandidatexamen i djuromvårdnad, SLU 2012
Certifiering inom anestesi (Ncert Anaesth), kattomvårdnad (ISFM CertFN) och kattbeteende (ISFM AdvCertFB). Specialintresse inom anestesi, tandvård, nutrition, kattbeteende och kattomvårdnad. Ansvarig för kattkliniken och livslång kattentusiast.

 

Elise Thourot - djursjukskötare

Leg djursjukskötare
Har jobbat inom djursjukvården sedan 1999. Specialintressen anestesi och smärtlindring.

Isabelle Knutas - receptionist

Personalansvarig receptionist och djurvårdare.

Butik och foderansvarig.

Alicia Bremberg - veterinär

Leg veterinär
Veterinar UBA Argentina 1993, Leg veterinär SLU Sverige 2008 med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2014
Specialintresse: ultraljud, hjärtsjukdomar, urinvägssjukdomar, videoendoskopi och katter.

Nina Kjellerstedt - 
veterinär

Leg. veterinär. Examen Sv. Lantbruksuniversitetet 1980-85. Specialist i sjukdomar hos hund och katt 1997. Artificiell insemination hund och katt 2001.

Ulrika Sjösten -
djursjukskötare

Leg. djursjukskötare SLU -2000
Leg. biomedicinsk analytiker KI -2021
Arbetar både på polikliniken och i laboratoriet. Specialintressen: mikroskopering, kvalitetsäkring och viktreduktion.

Elisabeth Hernblad Tevell - veterinär

Legitimerad veterinär, SLU, Uppsala 1985. Specialist i dermatologi hos hund och katt sedan 2008.
Elisabeth har varit verksam inom svensk smådjurssjukvård sedan mer än 35 år tillbaka, på stora och små kliniker.
På senare år, så gott som enbart inom området dermatologi (hud- klåd- och öronsjukdomar).

Sandra Stolzenberg- veterinär

Legitimerad veterinär, SLU Uppsala 2013-2020. Under utbildning för specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Särskilt intresserad av varierande fall akut och polikliniskt.

Sofia Tellström Bark - veterinärstudent

Under utbildning till veterinär SLU Uppsala.

Marie Wetterberg - butiksansvarig

Djurvårdare nivå 1.

Butik- och foderansvarig receptionst. Jobbat inom djursjukvården sedan 2010.

Marie är speciellt intresserad av

kundbemötande, butik och nutrition.

Kiki Olin - djursjukskötare

Leg. djursjukskötare.

Examen SLU 1996.

Helena Hellström - djursjukskötare

Leg. djursjukskötare.

Jobbat inom djursjukvården sedan 1998
Legitimerad sedan 2012

Helena är speciellt intresserad av

hud- och öronsjukdomar samt mikroskopering.

Annikki Tållheden - djursjukskötare

Leg. djursjukskötare.

Jobbat inom djursjukvården sedan 2012. 

SLU, Skara 2011 - 2014

Speciellt intresserad av anestesi, smärtlindring och akutsjukvård.