Allt  om kattkliniken

Anna Leg. Djursjukskötare samt cerifierad kattsköterska

Utbildning, hantering och kommunikation

För att erhålla certifieringen Cat Friendly Clinic krävs det att vi ska hålla oss à jour med djursjukvårdsbranschen genom kontinuerlig vidareutbildning. Detta gör vi genom kurser, konferenser och egenstudier. Totalt skall det uppgå till minst 15 tim/år för sköterskorna och 35 tim/år för veterinärerna.

 

Det krävs också att hanteringen på vår klinik är kattvänlig genom att vi tar hänsyn till artens och individens specifika behov för att minska stress, rädsla och ångest samt att vi ger tips och råd till matte/husse gällande hur man på bästa sätt kan hjälpa sin katt.

 

Det är inte heller bara hanteringen och den tysta kommunikationen mellan personal och djur som är viktig på en certifierad kattklinik. Det är minst lika viktigt att få matte/husse med på tåget och därför strävar vi efter ett gott samarbete genom en öppen och god kommunikation.

 

Lokalerna

För att hjälpa katterna i största möjliga mån har även Barkarby Djurakuts lokaler anpassats efter katternas specifika behov samt att vi erbjuder bilddiagnostiska- och laboratoriska undersökningar.

 

Väntrummet - I kattväntrummet frigörs det kontinuerligt särskilda lugnande kattferomoner, mlijön är tyst och lugn, det finns upphöjda platser i kattloungen för kattburarna och sittplatser för matte och husse. Vi erbjuder även filtar att lägga över burarna för ytterligare möjlighet till avskildhet, även om vi rekommenderar att man tar med en egen filt som luktar bekant för katten.

 

Undersökningsrummet - I katternas egna undersökningsrum har vi anpassat både utrustning och miljön till katternas fördel. Utrustningen som används är anpassad efter att katten inte kan anses vara en liten hund och även här använder vi oss av specifika kattferomoner, hanteringen är kattvänlig och vi försöker anpassa undersökningen enligt kattens önskemål, så långt det går.

 

Vårdavdelningen - På katternas vårdavdelning sitter de i varsin bur med tillgång till sovplats, kattlåda samt mat- och vattenskål. I våra specialdesignade burar har de gott om plats på en begränsad yta, som en bur ändå innebär. Vi har tagit hänsyn till det faktum att katter ej gillar att ha t.ex. sina mat- och vattenskålar för nära kattlådan eller sin sovplats inom sitt revir. Katterna undersöks kontinuerligt under dagen av vårt vårdteam och vården skräddarsys efter individens behov.

 

Operationsavdelningen och tandavdelningen - På Barkarby Djurakuts operations- och tandavdelning finns det utrustning anpassad för sövning, operation och övervakning av katter. I operationsavdelningens vårdstall sitter de katter som inväntar operation eller återhämtar sig efter genomgånget ingrepp under övervakning av operationspersonalen.

 

Tips och råd

  • Att välja rätt bur 

  • Tips för att göra resan mindre stressande för katten 

  • Hur ni bäst hjälper er katt på kliniken

CFC Gold logo for clinics 2020.jpg